Bring Magic To Life
Số 1 - Phạm Văn Bạch - Cầu Giấy - Hà Nội
cskh@altech.vn

Project Description

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) là một công ty con của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Sau khi PVI cơ cấu lại kinh doanh, PVI Re đã được thành lập như là một Công ty Tái bảo hiểm độc lập theo Giấy phép Thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành.

* Năm 2011:

– Thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 66GP/KDBH ngày 20/07/2011 của Bộ Tài Chính

– Vốn điều lệ: 460 tỷ đồng

– Thu phí nhận tái bảo hiểm: 79 tỷ đồng

– Tổng lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng

* Năm 2012:

– Tháng 3/2012: được A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính (FSR) loại B+ (Tốt) và xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) loại bbb- (Đủ năng lực)

– Tổng doanh thu: 1.250 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ đồng

* Năm 2013:

Sau khi cổ phần hóa, tổng vốn điều lệ là 668 tỷ đồng

– Chuyển đổi thành công sang mô hình Tổng Công ty Cổ phần theo giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/10/2013

– Được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ và xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành bbb-, đồng thời nâng hạng triển vọng xếp hạng lên Tích cực.

– Tổng doanh thu: 1.630 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 79 tỷ đồng

* Năm 2014:

– Được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ (tích cực) và xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành bbb-

– Tổng doanh thu: 1.884 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 119 tỷ đồng

* Năm 2015:

– Được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ (tích cực) và xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành bbb-

– Tổng doanh thu: 1.955 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 154 tỷ đồng

* Mục tiêu phát triển:

Trở thành một Công ty Tái bảo hiểm được quốc tế công nhận và duy trì một sự phát triển nhanh nhưng bền vững với sự tập trung tốt về lợi ích của các bên liên quan.

Project Details

  • Codeless